برنامه از لاک جیغ تا خدا

برنامه از لاک جیغ تا خدا

داستان محجبه شدن شخصی که از حجاب متنفر بوده است و فکر می کرده که بزرگترین تفریح افراد با حجاب کلاس قرآن رفتن و نماز شب خواندن است